Úradna tabuľa

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2011 Z.z.
pdf Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
Platné od 1.5.2012
pdf Sadzobník za povinne zverejňované informácie
Platný od 1.5.2012
pdf Povinne zverejňované údaje
Úradna tabuľa
vyvesené dokumenty
pdf VZN č.77/2017
ktorým sa ruší VZN č.55/2012 vrátane prílohy č.1, zverejnené 25.5.2017
pdf Zámer previesť majetok obce
zverejnené dňa 7.6.2017