Úradna tabuľa

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2011 Z.z.
pdf Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
Platné od 1.5.2012
pdf Sadzobník za povinne zverejňované informácie
Platný od 1.5.2012
pdf Povinne zverejňované údaje
Úradna tabuľa
vyvesené dokumenty
pdf Návrh VZN č.77/2017
ktorým sa ruší VZN č.55/2012, zverejnené: 5.5.2017