Úradna tabuľa

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2011 Z.z.
pdf Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
Platné od 1.5.2012
pdf Sadzobník za povinne zverejňované informácie
Platný od 1.5.2012
pdf Povinne zverejňované údaje
Úradna tabuľa
vyvesené dokumenty
pdf Zámer previesť majetok obce
zverejnené dňa 7.6.2017
pdf Návrh VZN č.77/2017
ktorým sa schvaľuje Príloha č.1/2017 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska, zverejnené 24.7.2017
pdf Návrh Prílohy č.1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska