Fotogaléria

Oslávenkyne
Oslavy dňa matiek a súťaž o najchutnejší koláč
Sila vody
Záplavy 13. a 14.5. 2010

Stavanie mája
Pred zahájením výstavby výstavby
Odovzdanie do úžívanie prvej bytovky v obci.

Fašiangy, zabíjačka a pochovávanie basy 2011.
Na úvod slovo moderátorok
Oslava MDŽ dňa 4. marca 2012
Speváčka z Hrabovky
Stavanie mája 2012
Divadielko Jánošík
Deň matiek a súťaž o najchutnejší koláč.
Družstvo DHZ Kocurany
Oslavy 85. výročia založenia DHZ Kocurany
Odovzdávanie kľúčov a podpis preberacích protokolov.
Odovzdanie do úžívanie druhej bytovky v obci.
Slávnostný akt
Monografia obce Kocurany
Výstava k 900. výročiu obce
Oslavy 900. výročia I. písomnej zmienky o obci Kocurany

Prírodné úkazy

Námestie s fontánov
Dom smútku a cintorín
Kocurany 2015 - večer a cez slnečný obed