Fotogaléria

Odovzdanie do úžívanie prvej bytovky v obci.

V obci bola dokončená výstavba prvého 16 bytového domu a potrebnej infraštruktúry. Slávnostná kolaudácia sa konala dňa 4.6.2010 za účasti zástupcov MVaRR SR, krajského stavebného úradu v Trenčíne, štátnych a samosprávnych orgánov okresu Prievidza, dodávateľa, stavebný dozor a susedov z Opatoviec nad Nitrou. Všetky byty majú svojich nájomcov, ktorí sa do nových bytov nasťahovali 1.7.2010.

Pred zahájením výstavby výstavby
Pred zahájením výstavby výstavby
Príprava územia
Príprava územia
Základy
Základy
Armovanie
Armovanie
Výstavba bytovky
Výstavba bytovky
Pokračovanie výstavby
Pokračovanie výstavby
Strecha
Strecha
Zhotovenie fasády
Zhotovenie fasády
slávnostné strihanie pásky
slávnostné strihanie pásky
Prví nájomníci a kolaudácia
Prví nájomníci a kolaudácia
Bytovka - vchody
Bytovka - vchody
Bytovka
Bytovka