Poslanci

Ján Škandík

Poslanec Ján Škandík, bytom Kocurany č.39, bol starostom obce poverený ako zástupca starostu obce a zároveň bol obecným zastupiteľstvom zvolený:
- ako predseda mandátovej a návrhovej komisie
- ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu