Administratíva

Administratívu obecného úradu a výkon uznesení obecného zastupiteľstva zabezpečujú pracovníčky obce:

Silvia Grajciarová        - správa daní a poplatkov 
                                   - vybavovanie poštovej agendy 
                                   - činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy 
                                   - vedenie evidencií obce 
                                   - správa bytov vrátane evidencií

Eva Špeťková              - správa daní a poplatkov
                                    - vedenie účtovníctva
                                    - došlé a vyšlé faktúry
                                    - mzdy a personalistika
                                    - správa bytov, účtovanie nájomného a zálohových platieb

Telefonický kontakt: 046/ 543 9873