Zverejňovanie podľa z. 546/2010 Z.z.

Objednávky 2017
html Objednávky za obdobie 01-05/2017
Faktúry 2017
html Faktúry za obdobie 01/2017
html Faktúry za obdobie 02/2017
html Faktúry za obdobie 03/2017
html Faktúry za obdobie 04/2017
html Faktúry za obdobie 05/2017
html Faktúry za obdobie 06/2017
html Faktúry za obdobie 07/2017
Zmluvy 2017
pdf Darovacia zmluva
Zmluva: č. 1/2017, Zmluvné strany: Nestlé Slovensko s.r.o. a Obec Kocurany, Predmet: cukrovinárske a potravinárske výrobky, Cena: 55,98 €, Dátum podpisu zmluvy:28.2.2017,
pdf Nájomná zmluva č.189/2/2017
Zmluva: č. 2/2017, Zmluvné strany: Dominika Antolová a Patrik Vaňo a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/2, Cena: 155,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:28.4.2017,
pdf Zmluva o poskytnutí daru
Zmluva: č. 3/2017, Zmluvné strany: Nadácia Tatra banky a Obec Kocurany, Predmet: dar na realizáciu projektu „Moja obec Kocurany”, Cena: 400,- €, Dátum podpisu zmluvy:20.6.2017,
pdf Zmluva o dielo
Zmluva: č. 4/2017, Zmluvné strany: LS spol.s.r.o.s.r.o. Žiar nad Hronom a Obec Kocurany, Predmet: obecný chodník Kocurany, Cena: 65.628,77 € s DPH, Dátum podpisu zmluvy:29.6.2017,
pdf Príkazná zmluva
Zmluva: č. 5/2017, Zmluvné strany: Anna Richterová a Obec Kocurany, Predmet: upratovacie práce, Cena: 85 €/mesiac Dátum podpisu zmluvy:31.5.2017,
pdf Príkazná zmluva
Zmluva: č. 6/2017, Zmluvné strany: Viliam Škandík a Obec Kocurany, Predmet: výkon správy bytových domov, Cena: 2,50 €/hod. Dátum podpisu zmluvy:31.5.2017,
pdf Príkazná zmluva
Zmluva: č. 7/2017, Zmluvné strany: Zdenko Škandík a Obec Kocurany, Predmet: údržba a upratovanie verejných priestranstiev, Cena: 2,50 €/hod. Dátum podpisu zmluvy:31.5.2017,
Objednávky 2016
html Objednávky za obdobie 01-02/2016
html Objednávky za obdobie 03-04/2016
html Objednávky za obdobie 05-07/2016
html Objednávky za obdobie 08/2016
html Objednávky za obdobie 09/2016
html Objednávky za obdobie 10/2016
html Objednávky za obdobie 11-12/2016
Faktúry 2016
html Faktúry za obdobie 01/2016
html Faktúry za obdobie 02/2016
html Faktúry za obdobie 03/2016
html Faktúry za obdobie 04/2016
html Faktúry za obdobie 05/2016
html Faktúry za obdobie 06/2016
html Faktúry za obdobie 07/2016
html Faktúry za obdobie 08/2016
html Faktúry za obdobie 09/2016
html Faktúry za obdobie 10/2016
html Faktúry za obdobie 11/2016
html Faktúry za obdobie 12/2016
Zmluvy 2016
pdf Nájomná zmluva 191/10/2015
Zmluva: č. 1/2016, Zmluvné strany: Lenka Humajová a Marek Nováček, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum podpisu zmluvy:05.1.2016,
pdf Dodatok č. 8 o zmene mandátnej zmluvy
č.2/2016, o zabezpečení spracovania účtovníctva obce Kocurany, zverejnené: 3.2.2016
pdf Zmluva č.3/2016
Nájomná zmluvy č. 192/5/2016, zverejnené 24.2.2016
pdf Zmluva č.4/2016
Nájomná zmluvy č. 189/5/2016, zverejnené 29.2.2016
pdf Zmluva č.5/2016
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2016 V zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, Obec Kocurany a Kosta s.r.o. Trenčín, zverejnené:1.3.2016
pdf Zmluva č.6/2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, Obec Kocurany a Natur-Pack, a.s.Bratislava, zverejnená: 2.3.2016
pdf Nájomná zmluva č.189/6/2016
Zmluva č.7/2016
pdf Zmluva č.8/2016
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2016 Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty uzavretá podľa § 269, ods. 2 OZ, Obec Kocurany a BEPORAD s. r. o. Kostolná Ves, zverejnené:4.4.2016
pdf Kúpna zmluva č.9/2015
o prevode majetku obce, medzi Obec Kocurany a Július Csitári a Mgr. Zita Csitáriová, zverejnené: 11.4.2016
pdf Zmluva o spolupráci
Zmluva: č. 10/2016, Zmluvné strany: RKC Prievidza a Obec Kocurany, Predmet: spolupráca v oblasti kultúry a vzdelávania, Cena: 30,- €/ročne, Dátum podpisu zmluvy:12.4.2016,
pdf Zmluva o prenájme
Zmluva: č. 11/2016, Zmluvné strany: Ing. Petra Briatková a Branislav Briatka a Obec Kocurany, Predmet: prenájom nehnuteľností, Cena: 50,- €/ročne, Dátum podpisu zmluvy:16.6.2016,
pdf Nájomná zmluva
Zmluva: č. 12/2016, Zmluvné strany: Katarína Brániková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 191/6, Cena: 124,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:16.6.2016,
pdf Nájomná zmluva
Zmluva: č. 13/2016, Zmluvné strany: Tatiana Brzulová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 191/3, Cena: 117,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:16.6.2016,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva č.14/2016, medzi Obec Kocurany a Oľga Briatková, Anna Hianiková, Peter Kravčuk, Lucia Kravčuková, zverejnené: 21.6.2016
pdf Zmluva o dielo O/168/2016
Zmluva: č. 15/2016, Zmluvné strany: Metal Recycling s.r.o. Slovenská Lupča a Obec Kocurany, Predmet: zber elektroodpadov a prenosných batérií, Cena: podľa prílohy č.3, Dátum podpisu zmluvy:17.6.2016,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva č.16/2016, medzi Obec Kocurany a Ivan Čičmanec a Jana Čičmancová, predmet: prevod pozemkov, zverejnené: 29.6.2016
pdf Nájomná zmluvy na byt
Zmluva: č. 17/2016, Zmluvné strany: Peter Benko a Lucia Benková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/4, Cena: 200,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 18/2016, Zmluvné strany: Tomáš Kuzma a Lucia Hevessyová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/3, Cena: 200,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 19/2016, Zmluvné strany: Katarína Ostašová, Daniel Grác a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/1, Cena: 183,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:24.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 20/2016, Zmluvné strany: Pavel Suja, Martina Kurbelová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/8, Cena: 194,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 21/2016, Zmluvné strany: Miroslav Synko a Alena Synková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/7, Cena: 194,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 22/2016, Zmluvné strany: Viliam Škandík a Emília Škandíková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 190/1, Cena: 183,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 23/2016, Zmluvné strany: Marián Šťastný a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/2, Cena: 155,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Nájomná zmluva na byt
Zmluva: č. 24/2016, Zmluvné strany: Marián Štetiar a Veronika Štetiarová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 190/3, Cena: 200,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.6.2016,
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva č.25/2016, Obec Kocurany a Natur-Pack, a.s.Bratislava, zverejnená: 11.7.2016
pdf Nájomná zmluva č.191/10/2016
Zmluva: č. 26/2016, Zmluvné strany: Michal Gatiaľ a Rozália Bokorová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 191/10, Cena: 152,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:31.8.2016,
pdf Nájomná zmluva č.191/4/2016
Zmluva: č. 27/2016, Zmluvné strany: Anna a Bibiána Nedeljaková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 191/4, Cena: 152,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:24.8.2016,
pdf Zmluva č.316031602
Zmluva: č. 28/2016, Zmluvné strany: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť B.Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: dodávka vody a odvádzanie kanalizáciou, Cena: v zmluve, Dátum podpisu zmluvy:05.9.2016,
pdf Zmluva č.316031601
Zmluva: č. 29/2016, Zmluvné strany: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť B.Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: dodávka vody a odvádzanie kanalizáciou, Cena: v zmluve, Dátum podpisu zmluvy:05.9.2016,
pdf Zmluva č.316031600
Zmluva: č. 30/2016, Zmluvné strany: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť B.Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: dodávka vody a odvádzanie kanalizáciou, Cena: v zmluve, Dátum podpisu zmluvy:05.9.2016,
pdf Zmluva č.316031599
Zmluva: č. 31/2016, Zmluvné strany: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť B.Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: dodávka vody a odvádzanie kanalizáciou, Cena: v zmluve, Dátum podpisu zmluvy:05.9.2016,
pdf Zmluva o spolupráci
Zmluva: č. 32/2016, Zmluvné strany: RKC Prievidza a Obec Kocurany, Predmet: prehliadka záujmovej činnosti, Cena: 30,- €, Dátum podpisu zmluvy:26.9.2016,
pdf Nájomná zmluva č. 189/3/2016
Zmluva: č. 33/2016, Zmluvné strany: Klaudia Penteková, Anton Kopecký a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 189/3, Cena: 200,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:14.10.2016,
pdf Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva: č. 34/2016, Zmluvné strany: Geodeticca Košice a Obec Kocurany, Predmet: webový geografický systém, Cena: 152,19 €, Dátum podpisu zmluvy:30.9.2016,
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o využívaní IS
Zmluva: č. 35/2016, Zmluvné strany: DEUS Bratislava a Obec Kocurany, Predmet: elektronický IS, Cena: 1,- €/občan/rok, Dátum podpisu zmluvy:26.10.2016,
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva: č. 36/2016, Zmluvné strany: Slovak Telekom,a.s. Bratislava a Obec Kocurany, Predmet: telefónne služby, Cena: podľa fakturácie, Dátum podpisu zmluvy:10.2016,
pdf Kúpna zmluva č.M/890/114/16
Zmluva: č. 37/2016, Zmluvné strany: STVS a.s. Banská Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: prevod nehnuteľnosti, Cena: 2.652,- €, Dátum podpisu zmluvy:23.11.2016,
pdf Zmluva č.M/890/116/15
Zmluva: č. 38/2016, Zmluvné strany: STVS a.s. Banská Bystrica a Obec Kocurany, Predmet: vecné bremeno, Cena: 3,- €/m2, Dátum podpisu zmluvy:23.11.2016,
pdf Nájomná zmluva č.192/3/2016
Zmluva: č. 39/2016, Zmluvné strany: Igor Kovacs a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 192/3, Cena: 117,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:29.11.2016,
pdf Nájomná zmluva č.191/9/2016
Zmluva: č. 40/2016, Zmluvné strany: Jakub Jagdvirth, Bibiana Nedeljaková a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 191/9, Cena: 124,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:14.12.2016,
pdf Nájomná zmluva č.192/1/2016
Zmluva: č. 41/2016, Zmluvné strany: Ing. Marián Šimkovič a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 192/1, Cena: 146,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:29.11.2016,
pdf Nájomná zmluva č.192/11/2016
Zmluva: č. 42/2016, Zmluvné strany: Jozef Čapo a Iveta Čapová a Obec Kocurany, Predmet: nájom bytu 192/11, Cena: 199,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:21.12.2016,
Faktúry 2015
html Faktúry za obdobie 01/2015
html Faktúry za obdobie 02/2015
html Faktúry za obdobie 03/2015
html Faktúry za obdobie 04/2015
html Faktúry za obdobie 05/2015
html Faktúry za obdobie 06/2015
html Faktúry za obdobie 07/2015
html Faktúry za obdobie 08/2015
html Faktúry za obdobie 09/2015
html Faktúry za obdobie 10/2015
html Faktúry za obdobie 11/2015
html Faktúry za obdobie 12/2015
Objednávky 2015
html Objednávky za obdobie 01/2015
html Objednávky za obdobie 02-03/2015
html Objednávky za obdobie 04/2015
html Objednávky za obdobie 05-06/2015
html Objednávky za obdobie 07-10/2015
html Objednávky za obdobie 11-12/2015
Zmluvy 2015
pdf Nájomná zmluva 191/9/2015
Zmluva: č. 1/2015, Zmluvné strany: Zuzana Molnárová, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum podpisu zmluvy:02.1.2015,
pdf Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb v roku 2015
Zmluva: č. 2/2015, Zmluvná strana: Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Predmet: odhŕňanie snehu, Cena bez DPH: 26,50 €/hod. + 1,64 €/km, Dátum zverejnenia zmluvy:12.1.2015,
pdf Nájomná zmluva 190/8/2015
Zmluva: č. 3/2015, Zmluvné strany: Martina Cagáňová a Michal Lipták, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 194,- €, Dátum podpisu zmluvy:02.2.2015,
pdf Nájomná zmluva 190/4/2015
Zmluva: č. 4/2015, Zmluvné strany: Martina Shliakhov a Evgeny Shliakhov, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 200,- €, Dátum podpisu zmluvy:02.3.2015,
pdf Nájomná zmluva 191/6/2015
Zmluva: č. 5/2015, Zmluvné strany: Zuzana Lichoňová, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum podpisu zmluvy:02.3.2015,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 6/2015, Zmluvné strany: Adámik Erich a Obec Kocurany, Predmet: predaj podielov nehnuteľností, Cena mesačného nájmu: 740,52 €, Dátum podpisu zmluvy:13.3.2015,
pdf Zmluva o zabezpečení zberu papiera
Zmluva: č. 7/2015, Zmluvné strany: Juraj Krajčí a Obec Kocurany, Predmet: zber papiera na území obce, Cena: bezplatne, Dátum podpisu zmluvy:23.3.2015,
pdf ZMLUVA č. 2015/0138 o poskytnutí dotácie
Zmluva: č. 8/2015, Zmluvné strany: Trenčiansky samosprávny kraj a Obec Kocurany, Predmet: dotácia pre hasičov, Cena: 480,- €, Dátum zverejnenia zmluvy:24.4.2015,
pdf Zmluva o spolupráci na rok 2015
Zmluva: č. 9/2015, Zmluvné strany: RKC Prievidza a Obec Kocurany, Predmet: spolupráca v oblasti kultúry a vzdelávania, Cena: 30,- €/ročne, Dátum podpisu zmluvy:22.5.2015,
pdf Zmluva o dielo
Zmluva: č. 10/2015, Zmluvné strany: Lukáš Grešner a Obec Kocurany, Predmet: realizácia Náučného chodníka obce Kocurany, Cena: 4.420,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 19.6.2015,
pdf Zmluva č.52/pod-zkžp2-23/15
Zmluva: č. 11/2015, Zmluvné strany: Slovenská agentúra živorného prostredia a Obec Kocurany, Predmet: Dotácia - Náučný chodník obce Kocurany, Cena: 4.180,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 30.6.2015,
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva: č. 12/2015, Zmluvné strany: Orange Slovensko a.s. a Obec Kocurany, Predmet: kúpa mobilného telefónu, Cena: 472,50,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 06.7.2015,
pdf Dodatok č.1 k zmluve č.05/2010
Zmluva: č. 13/2015, Zmluvné strany: VT times a Obec Kocurany, Predmet: prenájom antény, Cena: 120- €/ročne, Dátum zverejnenia zmluvy: 08.7.2015,
pdf Zmluva o dielo 2015/08/02
Zmluva: č. 14/2015, Zmluvné strany: Paffko, s.r.o. a Obec Kocurany, Predmet: Rozšírenie kamerového systému-ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku, Cena: 2.534,24 €, Dátum zverejnenia zmluvy: 27.8.2015,
pdf Dodatok k nájomnej zmluve č. 192/4
Zmluva: č. 15/2015, Zmluvné strany: Ing. Starých a manželka, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum podpisu zmluvy:20.8.2015,
pdf Nájomná zmluva č.192/4/2015
Zmluva: č. 16/2015, Zmluvné strany: Jarmila Iliašová a Marián Foltán, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum podpisu zmluvy:20.8.2015,
pdf Nájomná zmluva č. 191/3/2015
Zmluva: č. 17/2015, Zmluvné strany: Rastislav Holoubek a Monika Micháleková, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 117,- €, Dátum podpisu zmluvy:20.8.2015,
pdf Zmluva o nájme uzavretá v zmysle § 663 a násl. Obč.zákonníka
Zmluva: č. 18/2015, Zmluvné strany: Orange Slovensko, a.s., Predmet: nájom, Cena ročného nájmu: 500,- €, Zverejnené: 9.9.2015
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
Zmluva: č. 19/2015, Zmluvné strany: DEUS, Bratislava a Obec Kocurany, Predmet: elektronizácia samosprávy, Cena: 0- €/ročne, Dátum zverejnenia zmluvy: 30.8.2015,
pdf Zmena č.1 zmluvy o výkone správy
Zmluva: č. 20/2015, Zmluvné strany: Obecné služby Kocurany s.r.o. a Obec Kocurany, Predmet: výkon správy, Dátum zverejnenia zmluvy: 30.11.2015,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 21/2015, Zmluvné strany: Filoména Kaufmanová a Obec Kocurany, Predmet: predaj pozemkov, Cena:1270,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 10.12.2015,
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva: č. 22/2015, Zmluvné strany: Mgr. Marčeková a Obec Kocurany, Predmet: audit, Cena: 550,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 15.12.2015,
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č.13/2015
Zmluva: č. 23/2015, Zmluvné strany: rumanko s.r.o.a Obec Kocurany, Predmet: verejné obstarávanie, Cena: 800,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 17.12.2015,
pdf Zmluva č.2708 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva: č. 24/2015, Zmluvné strany: T+T,a.s. Žilina a Obec Kocurany, Predmet: vývoz odpadu, Cena: podľa prílohy, Dátum zverejnenia zmluvy: 28.12.2015,
pdf Príloha k zmluve č.2708
zverejnené 28.12.2015
pdf Zmluva o dodávke PD
Zmluva: č. 25/2015, Zmluvné strany: Ing. Róbert Hartmann a Obec Kocurany, Predmet: projektová dokumentácia na obecný chodník, Cena: 990,- €, Dátum zverejnenia zmluvy: 28.12.2015,
Objednávky 2014
html Objednávky za obdobie 01/2014
html Objednávky za obdobie 02/2014
html Objednávky za obdobie 03/2014
html Objednávky za obdobie 04-05/2014
html Objednávky za obdobie 06-07/2014
html Objednávky za obdobie 08-09/2014
html Objednávky za obdobie 10/2014
html Objednávky za obdobie 11/2014
html Objednávky za obdobie 12/2014
Faktúry 2014
html Faktúry za obdobie 01/2014
html Faktúry za obdobie 02/2014
html Faktúry za obdobie 03/2014
html Faktúry za obdobie 04/2014
html Faktúry za obdobie 05/2014
html Faktúry za obdobie 06/2014
html Faktúry za obdobie 07/2014
html Faktúry za obdobie 08/2014
html Faktúry za obdobie 09/2014
html Faktúry za obdobie 10/2014
html Faktúry za obdobie 11/2014
html Faktúry za obdobie 12/2014
Zmluvy 2014
pdf Kúpno - predajná zmluva
Zmluva: č. 01/2014, Zmluvné strany: Obec Zbudza, Predmet: hasičská striekačka PPS12, Cena: 150,-€, Dátum zverejnenia: 22.1.2014,
pdf Dodatok č.6 k mandátnej zmluve
Zmluva: č. 02/2014, Zmluvné strany: Eva Špeťková, Predmet: spracovanie účtovníctva, Cena: 500,-€, Dátum zverejnenia: 29.2.2014,
pdf Doplnok č.2 - k zmluve o technickej prevádzke ČOV
Zmluva č.3/2014, zverejnené:14.2.2014
pdf Zmluva č. 622-11-2598/2014
Zmluva č. 4/2014, o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, zverejnená:24.3.2014
pdf Zmluva o dielo
Zmluva č. 5/2014, na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov, zverejnená:08.4.2014
pdf Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza.
Zmluva: č. 6/2014, Zmluvné strany: RKC Prievidza, Predmet: spolupráca v oblasti kultúry, Cena: 30,- €, Dátum zverejnenia: 23.4.2014,
pdf Zmluva o prenájme
Zmluva: č. 7/2014, Zmluvné strany: Peter Adámik, Predmet: prenájom časti parcely č.7, Cena: 25,- €/ročne, Dátum zverejnenia: 25.6.2014,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 08/2014, Zmluvné strany: podľa zmluvy, Predmet: nehnuteľnosti, Cena: podľa uznesenia 393/31/2014 písm. b)=244,-€, Dátum zverejnenia: 14.7.2014,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 09/2014, Zmluvné strany: podľa zmluvy, Predmet: nehnuteľnosti, Cena: podľa uznesenia 385/29/2014 písm. g)=252,-€, písm. h)=529,-€, Dátum zverejnenia: 18.8.2014,
pdf Hromadná licenčná zmluva
Zmluva: č. 10/2014, Zmluvné strany: SOZA, Bratislava, Predmet: verejná produkcia hudby, Cena: 24,-€, Dátum zverejnenia: 8.9.2014,
pdf Nájomná zmluva č.192/11/2014
Zmluva: č. 192/11/2014, Zmluvné strany: Igor Kotrík,Janka Škandíková, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum podpisu zmluvy:21.5.2014,
pdf Nájomná zmluva č.191/1/2014
Zmluva: č. 191/1/2014, Zmluvné strany: Andrea Rozenbergová,Jaroslav Rozenberg, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 146,- €, Dátum podpisu zmluvy:11.7.2014,
pdf Nájomná zmluva č.191/6/2014
Zmluva: č. 191/6/2014, Zmluvné strany: Martina Cagáňová,Michal Lipták, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum podpisu zmluvy:22.8.2014,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 14/2014, Zmluvné strany: podľa zmluvy, Predmet: nehnuteľnosti, Cena: podľa uznesenia 405/33/2014 písm. k)300,-€, Dátum zverejnenia: 03.10.2014,
jpg Zmluva o spolupráci - Jeseň je dar
Zmluva: č. 15/2014, Zmluvné strany: RKC Prievidza, Predmet: kultúra, Cena: 24,- €, Dátum zverejnenia: 06.10.2014,
pdf Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.192/6
Zmluva: č. 16/2014, Zmluvné strany: Roman Kudolány, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 194,- €, Dátum podpisu zmluvy:6.10.2014,
pdf Nájomná zmluva č.192/6/2014
Zmluva: č. 17/2014, Zmluvné strany: Igor Čertík, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum podpisu zmluvy:06.10.2014,
pdf Dodatok k zmluve o verejnej službe
Zmluva: č. 18/2014, Zmluvné strany: Slovak Telekom, Bratislava, Predmet: verejná telefónna linka, Cena mesačného nájmu: 29,- €/mesačne, Dátum podpisu zmluvy:04.11.2014,
pdf Zmluva o pripojení k IS DCOM
Zmluva: č. 19/2014, Zmluvné strany: DEUS Bratislava, Predmet: poskytnutie služieb, Cena mesačného nájmu: 0,- €, Dátum podpisu zmluvy:10.11.2014, Platnosť zmluvy:30.9.2015
pdf Dodatok č. 7 k mandátnej zmluve
Zmluva: č. 20/2014, Zmluvné strany: Eva Špeťková, Predmet: spracovanie účtovníctva, Cena: 530,-€, Dátum zverejnenia: 28.11.2014,
pdf Nájomná zmluva 190/6/2014
Zmluva: č. 21/2014, Zmluvné strany: Martina Adámiková, Milan Adámik, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 200,- €, Dátum podpisu zmluvy:15.12.2014,
pdf Nájomná zmluva 190/5/2014
Zmluva: č. 22/2014, Zmluvné strany: Mgr. Andrea Rozenbergová, Jaroslav Rozenberg, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 200,- €, Dátum podpisu zmluvy:17.12.2014,
pdf Nájomná zmluva 191/1/2014
Zmluva: č. 23/2014, Zmluvné strany: MUDr.Ján Belanský, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 146,- €, Dátum podpisu zmluvy:18.12.2014,
pdf Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zmluva: č. 24/2014, Zmluvné strany: Generali Poisťovňa, a.s., Predmet: poistenie majetku, Cena ročného poistenia: 959,- €, Dátum podpisu zmluvy:24.11.2014,
Faktúry 2013
html Zoznam faktúr za január 2013
html Zoznam faktúr za február 2013
html Zoznam faktúr za marec 2013
html Zoznam faktúr za april 2013
html Zoznam faktúr za máj 2013
html Zoznam faktúr za jún 2013
html Zoznam faktúr za júl 2013
html Zoznam faktúr za august 2013
html Zoznam faktúr za september 2013
html Zoznam faktúr za október 2013
html Zoznam faktúr za november 2013
html Zoznam faktúr za december 2013
Zmluvy 2013
pdf Nájomná zmluva na byt 191/5
Zmluva: č. 191/10, Zmluvné strany: Ondrej Hlinka,Andrea Tomášiková, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:8.1.2013,
pdf Nájomná zmluva na byt 191/10
Zmluva: č. 191/10/2013, Zmluvné strany: Lenka Humajová,Marek Nováček, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:8.1.2013,
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva
Zmluva: č. 03/2013, Zmluvné strany: Peter Kucharčík,Žilina, Predmet: zber šatstva, Cena: 0,- €, Dátum účinnosti zmluvy:9.1.2013,
pdf Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb
Zmluva: č. 4/2013, Zmluvná strana: Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Predmet: odhŕňanie snehu, Cena bez DPH: 26,50 €/hod. + 1,64 €/km, Dátum účinnosti zmluvy:10.1.2013,
pdf Zmluva č. 24/2013 o poskytnutí hromadných údajov
Zmluva: č. 05/2013, Zmluvné strany: Správa katastra Trenčín, Predmet: poskytnutie hromadných údajov, Cena: 0,- €,
pdf Nájomná zmluva na byt 189/3
Zmluva: č. 06/2013, Zmluvné strany: Tomáš Kuzma, Lucia Hevessyová, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 200,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.2.2013,
pdf Zmluva o odbere komunálneho odpadu
Zmluva: č. 07/2013, Zmluvné strany: INTA, s.r.o. Trenčín, Predmet: zber kuchynského oleja, Cena: 0,- €, Dátum účinnosti zmluvy:9.2.2013,
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva: č. 08/2013, Zmluvné strany: Slovak telekom a.s., Bratislava, Predmet: doba viazanosti, Cena: 23,99 € bez DPH, Dátum účinnosti zmluvy:19.2.2013,
pdf Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva: č. 09/2013, Zmluvné strany: Poľovnícke združenie Bojnice, Predmet: výkon práva poľovníctva, Cena: 107,50 €/ročne, Dátum zverejnenia: 28.3.2013, Dátum účinnosti zmluvy:02.4.2013,
pdf Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza.
Zmluva: č. 10/2013, Zmluvné strany: RKC Prievidza, Predmet: spolupráca v oblasti kultúry, Cena: 30,- €, Dátum zverejnenia: 04.4.2013,
pdf Poistná zmluva
Zmluva: č. 11/2013, Zmluvné strany: Generali a.s., Predmet: poistenie majetku, Cena: 34,- €/ročne, Dátum zverejnenia: 20.5.2013,
pdf Kúpna zmluva
Zmluva: č. 12/2013, Zmluvné strany: RDP Koš, Predmet: kúpa nehnuteľností, Cena: 1,- €, Dátum zverejnenia: 10.6.2013,
doc Zmluva č.13/2013
Zmluva: č. 13/2013, Zmluvné strany: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Predmet: zriadenie odberného miesta, Cena: podľa odberu, Dátum zverejnenia: 2.7.2013,
pdf Zmluva č.14/2013
Zmluva: č. 14/2013, Zmluvné strany: Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku, Cena: odstavča, Dátum zverejnenia: 9.7.2013,
pdf Zmluva č.15/2013
Zmluva: č. 15/2013, Zmluvné strany: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: poskytnutie dotácie, Cena: 1.000,- €, Dátum zverejnenia: 10.7.2013,
pdf Zmluva č.16/2013 - dodatok č.1
Zmluva: č. 16/2013, Zmluvné strany: STVS a.s Banská Bystrica, Predmet: prevádzkovanie vodovodu, Cena: 0 -, Dátum zverejnenia: 10.7.2013,
pdf Zmluva č.17/2013
Zmluva: č. 17/2013, Zmluvné strany: Nadácia Tatrabanky, Predmet: finančný dar, Cena: 250 -, Dátum zverejnenia: 10.7.2013,
pdf Zmluva č. 2013/0233 o poskytnutí dotácie
číslo 18/2013, Zmluvné strany: Trenčiansky samosprávny kraj, Predmet: finančná dotácia, Cena: 1.500 -, Dátum zverejnenia: 16.9.2013,
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
číslo 19/2013, Zmluvné strany: Orange Slovensko a.s., Predmet: aktivácia programu, Cena: 108-,€, Dátum zverejnenia: 26.9.2013,
pdf Zmluva č.20/2013
Zmluva: č. 20/2013, Zmluvné strany: Regionálne kultúrne centrum Prievidza, Predmet: súťaž Jeseň je dar, Cena: 24,-€, Dátum zverejnenia: 2.10.2013,
pdf Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam
Zmluva: č. 21/2013, Zmluvné strany: Rozália Šachlová, Predmet: kúpa nehnuteľností, Cena: 3.156,- €, Dátum zverejnenia: 16.12.2013,
pdf Dodatok č.3 k zmluve o preprave a skládkovaní odpadov
číslo 22/2013, Zmluvné strany: TEZAS, spol. s.r.o., Predmet: preprava a skládkovanie odpadov, Cena: 51,97 €+DPH, Dátum zverejnenia: 7.1.2014,
Objednávky 2013
html Objednávky za obdobie 01-04/2013
html Objednávky za obdobie 05/2013
html Zoznam objednávok za 06/2013
html Objednávky za obdobie 07-08/2013
html Objednávky za obdobie 09-10/2013
html Objednávky za obdobie 11-12/2013
Zmluvy 2012
pdf Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb pre rok 2012
Zmluva: č. 1/2012, Zmluvná strana: Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Predmet: odhŕňanie snehu, Cena vrátane DPH: 31,80 €, Dátum účinnosti zmluvy:23.1.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2012
pdf Zmluva o dielo AA 0912/2011
Zmluva: č. 2/2012, Zmluvná strana: AGS ateliér,Gabriel Szalay Predmet: Zmeny a doplnky ÚPN obce Kocurany, Cena vrátane DPH: 11.940,- €, Dátum účinnosti zmluvy:25.1.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra.
Zmluva: č. 3/2012, Zmluvná strana: Správa katastra Prievidza, Predmet: poskytnutie hromadných údajov, Cena vrátane DPH: 0,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.2.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o montáži vodomera - bytovka č. 191
Zmluva: dodatok č.7 k obch.zmluve č.306200981, Zmluvná strana: Stredoslovenská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s., Predmet: montáž vodomera, Cena vrátane DPH: na základe faktúry, Dátum účinnosti zmluvy:, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o montáži vodomera - bytovka č. 192
Zmluva: dodatok č.8 k obch.zmluve č.306200981, Zmluvná strana: Stredoslovenská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s., Predmet: montáž vodomera, Cena vrátane DPH: na základe faktúry, Dátum účinnosti zmluvy:, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o poskytnutí služieb - audit
Zmluva: o poskytnutí služieb, Zmluvná strana: Ing. Mária Korcová, Žiar nad Hronom, Predmet: audit účtovníctva, Cena vrátane DPH: 400,- €, Dátum účinnosti zmluvy:, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza.
Zmluva: o spolupráci, Zmluvná strana: RKC Prievidza, Predmet: spolupráca v oblasti kultúry, Cena vrátane DPH: 30,- €, Dátum účinnosti zmluvy:, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o dielo č. 03/2010 - dodatok č. 1
Zmluva: o dielo č. 03/2010 - dodatok č. 1, Zmluvná strana: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky - II.etapa, Cena vrátane DPH: 5,- €, Dátum účinnosti zmluvy:16.5.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Zmluva: o dielo č. 06/2012, Zmluvná strana: Lukáš Grešner, Predmet: fotografické služby, Cena vrátane DPH: 3000,- €, Dátum účinnosti zmluvy:22.6.2012, Dátum ukončenia zmluvy:30.11.2012
pdf Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam č. 07/2012
Zmluva: č. 07/2012, Zmluvné strany: Stanislava Vrbasová, Eva Caklová, Predmet: kúpa nehnuteľností, Cena vrátane DPH: 1760,- €, Dátum účinnosti zmluvy:13.8.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o dielo č. 2/2010 - doplnok č.1
Zmluva: č. 02/2010-doplnok č.1, Zmluvné strany: Bc. Libor Lackovič, Predmet: technologický servis ČOV, Cena vrátane DPH: 732,88 €/rok, Dátum účinnosti zmluvy:14.8.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Nájomná zmluva na byt 191/1
Zmluva: č. 191/1, Zmluvné strany: Kopálek Peter, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 146,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/2
Zmluva: č. 191/2, Zmluvné strany: Bílek Martin, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 100,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/3
Zmluva: č. 191/3, Zmluvné strany: Beňo Martin, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 117,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/4
Zmluva: č. 191/4, Zmluvné strany: Horniak Peter, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/5
Zmluva: č. 191/5, Zmluvné strany: Bránik Rudolf, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/6
Zmluva: č. 191/6, Zmluvné strany: Hlinková Lenka, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/7
Zmluva: č. 191/7, Zmluvné strany: Koscelanská Marianna, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/8
Zmluva: č. 191/8, Zmluvné strany: Adámiková Monika, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/9
Zmluva: č. 191/9, Zmluvné strany: Štetiarová Marcela, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/10
Zmluva: č. 191/10, Zmluvné strany: Hlinka Ondrej, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/11
Zmluva: č. 191/11, Zmluvné strany: Jágerský Ján, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 191/12
Zmluva: č. 191/12, Zmluvné strany: Belousov Patrik, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/1
Zmluva: č. 192/1, Zmluvné strany: Valencínová Katarína, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 146,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/2
Zmluva: č. 192/2 Zmluvné strany: Olejník Jozef, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 100,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/3
Zmluva: č. 192/3, Zmluvné strany: Kováč Ľubomír, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 117,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/4
Zmluva: č. 192/4, Zmluvné strany: Falátová Martina, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/5
Zmluva: č. 192/5, Zmluvné strany: Boledovič Jozef, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/6
Zmluva: č. 192/6, Zmluvné strany: Kudolány Roman, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/7
Zmluva: č. 192/7, Zmluvné strany: Uhlár Vlastimil, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/8
Zmluva: č. 192/8, Zmluvné strany: Bernát Pavol, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/9
Zmluva: č. 192/9, Zmluvné strany: Jurenková Dáša, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/10
Zmluva: č. 192/10, Zmluvné strany: Baláž Miroslav, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 152,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/11
Zmluva: č. 192/11, Zmluvné strany: Hlinková Jana, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 199,- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Nájomná zmluva na byt 192/12
Zmluva: č. 192/12, Zmluvné strany: Gregorík Roman, Predmet: nájom, Cena mesačného nájmu: 124- €, Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2012, Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015
pdf Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Zmluva: o dielo č. 07/2012, Zmluvná strana: spolok VESELANKA Black band, Predmet: kultúrny program, Cena vrátane DPH: 300,- €, Dátum účinnosti zmluvy:25.8.2012, Dátum ukončenia zmluvy:30.8.2012
pdf Doplnok zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva
Zmluva: č. 08/2012, Zmluvná strana: Poľovnícke združenie Bojnice, Predmet: výkon práva poľovníctva, Cena vrátane DPH: 81,79,- €, Dátum účinnosti zmluvy:28.8.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Záložná zmluva č. 307/164/2011
Zmluva: č. 307/164/2011, Zmluvná strana: ŠFRB SR Bratislava, Predmet: zriadenie záložného práva, Cena vrátane DPH: 751 086,- €, Dátum účinnosti zmluvy:14.9.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Príloha č. 4
Príloha č.4 k Zmluve o výkone správy majetku obce, Zmluvná strana: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výkon správy Bytovky č. 191 a 192, Cena vrátane DPH: - €, Dátum účinnosti zmluvy:21.9.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o dielo č.08/2012
Zmluva o dielo č. 08/2012, Zmluvná strana: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: Stavebné úpravy námestia, Cena vrátane DPH: 8978,79 €, Dátum účinnosti zmluvy:25.9.2012, Dátum ukončenia zmluvy:11/2012
pdf Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza.
Zmluva: o spolupráci, Zmluvná strana: RKC Prievidza, Predmet: okresná prehliadka "Jeseň je dar", Cena vrátane DPH: 24,- €, Dátum účinnosti zmluvy:27.9.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Záložná zmluva č. 0016-PRB/2011/Z
Zmluva: č. 0016-PRB/2011/Z, Zmluvná strana: MDVaRR SR Bratislava, Predmet: zriadenie záložného práva, Cena vrátane DPH: 321 880,- €, Dátum účinnosti zmluvy:06.11.2012, Dátum ukončenia zmluvy:
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva: o poskytnutí služieb, Zmluvná strana: Ing. Mária Korcová, Žiar nad Hronom, Predmet: audit účtovníctva, Cena vrátane DPH: 400,- €,
Faktúry 2012
html Faktúra č. 1/2012 - telefón
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. Predmet: telefónne služby Dátum úhrady: 16.1.2012, Suma: 28,22 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 2/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Predmet: výstavba bytovky Dátum úhrady: 11.1.2012 Suma: 106.440,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.3/2012 - členský príspevok za rok 2012
Dodávateľ: ZMO - hornej Nitry, Predmet: členský príspevok za rok 2012, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 93,13 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.4/2012 - vykonanie auditu
Dodávateľ: Ing. Korcová,Žiar nad Hronom Predmet: vykonanie auditu za rok 2011, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 400,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.5/2012 - odhrábavanie snehu 01/2012
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 71,47,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.6/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 27,95,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.7/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu 01/2012, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 278,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.8/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 398,52 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 9/2012 - účtovnícke práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce plus, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 100,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 10/2012 - účtovnícke práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 11/2012 - vývoz plastov
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 67,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 12/2012 - technologický servis
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 113,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 13/2012 - Telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 31,74 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.14/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 15/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 40.153,54 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 16/2012 - výstavba bytovky-TI
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 10.158,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 17/2012 - vlajky SR
Dodávateľ: Signos.r.o., Ružomberok, Predmet: vlajky SR, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 22,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.18/2012 - odhrábavanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 159,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.19/2012 - toner do kopírky
Dodávateľ: Inway, Predmet: toner, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 20,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.20/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.3.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.21/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 26,12,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.22/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 327,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.23/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 24/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 25/2012 - licenčný poplatok
Dodávateľ: 3WSlovakia, Dubnica n.V., Predmet: virtuálny cintorín, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 59,35 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 26/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.3.2012, Suma: 33,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.27/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 28/2012 - prenájom voľby NR SR 2012
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: prenájom sály KD, Dátum úhrady:22.3.2012, Suma: 48,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 29/2012 - služby cisternovým vozidlom
Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 95,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.30/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 31/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 17,17,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 32/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.33/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.34/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 333,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 35/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 93294,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.36/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 22,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.37/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 63,55 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 38/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 28,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 39/2012 - montáž vodomerov
Dodávateľ: STVPS a.s., Predmet: montáž vodomerov bytovka č.191 a 192, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 72,91 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.40/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.4.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 41/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:26.4.2012, Suma: 32.168,41 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.42/2012 - autorské odmeny umelcom
Dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava, Predmet: autorské odmeny umelcom za rok 2012, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 33,50 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.43/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.5.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 44/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 189
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 189, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 45/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 190
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 190, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 46/2012 - správa domény
Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava, Suma: 23,90 €, Uhradené:14.5.2012
html Faktúra č. 47/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:11.5.2012, Suma: 63356,95 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.48/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidzas.r.o., Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.49/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 346,68 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.50/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 23,57,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 51/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.52/2012 - vývoz odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 534,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 53/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.5.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 54/2012 - protipožiarna ochrana
Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Predmet: revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 128,88 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 55/2012 - technická infraštruktúra
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba technickej infraštruktúry, Dátum úhrady:18.5.2012, Suma: 26895,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.56/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 57/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 58/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 59/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:, Suma: 16,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 60/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 18,08 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 61/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 312,96 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 62/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 434,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 63/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 9,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 64/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 3,97 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 65/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 113,05 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 66/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 8,83 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.67/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 22,69,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 68/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:14.6.2012, Suma: 144676,57 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.69/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 417,96 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.70/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.71/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 76,11 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 72/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.6.2012, Suma: 29,46 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 73/2012 - autobusová doprava
Dodávateľ: SAD Prievidza, a.s., Predmet: autobusová preprava osôb, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 370,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 74/2012 - služby cisternovým vozidlom
Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 115,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.75/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 76/2012 - projektové práce
Dodávateľ: Ing. Nemček, Dizajn&real, Predmet: projektové práce, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 250,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.77/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 78/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:21.6.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.79 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 80/2012 - protipožiarna ochrana
Dodávateľ: Ing. Ján Donič,Prievidza, Predmet: bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 81/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 15,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Faktúra č. 82/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 81658,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.83/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.84/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 222,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.85/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 359,64 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.86/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 22,52,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 87/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 88/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.7.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 89/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 32.188,48 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 90/2012 - výstavba infraštruktúry
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:16.7.2012, Suma: 44496,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 91/2012 - výstavba infraštruktúry
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 4944,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 92/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.93/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.94/2012 - uloženie odpadu VOK
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 284,50 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.95/2012 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 96/2012 - prehliadka kotlov
Dodávateľ: CARBON, Čajka, Predmet: odborná prehliadka kotlov, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 400,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 97/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.98/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.99/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,64,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 100/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV+oprava, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 185,30 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.101/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 58,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.102/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.103/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 450,36 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 104/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.8.2012, Suma: 28,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.105/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 106/2012 - servis
Dodávateľ: Vt- Times, Prievidza, Predmet: oprava konvertora, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 18,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 107/2012 - nákup kontajnerov
Dodávateľ: Mevako a.s., Rožňava, Predmet: 1100 l kontajner, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 487,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 108/2012 - vyúčtovanie elektriny
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: vyúčtovanie elektriny-kaplnka, Dátum úhrady:3.9.2012, Suma: -1,04 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 109/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.110/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.9.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.111/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 356,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.112/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.113/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 33,61,- € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 114/2012 - autorské práva
Dodávateľ: SOZA s.r.o. Bratislava, Predmet: úhrada za autorské práva, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 32,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.115/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 79,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 116/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 134,95 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.117/2012 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 118/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 29,02 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.119/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.9.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 120/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 32,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.121/2012 - školenie Dane a poplatky
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: školenie, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 45,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 122/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.123/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:8.10.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.124/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 27,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.125/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.126/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 372,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.127/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 71,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 128/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 167,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 129/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.10.2012, Suma: 29,29 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.130/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.131/2012 - spracovanie zmien a doplnkov č.1
Dodávateľ: AGS ateliér, Predmet: územný plán obce, Dátum úhrady:31.10.2012, Suma: 11940,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.132/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.11.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 133/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 167,80 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.134/2012 - práce
Dodávateľ: Roman Sádecký, Kocurany č. 122, Predmet: murárske práce, zateplenie stropu, Dátum úhrady:6.11.2012, Suma: 160,00 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.135/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 136/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 137/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.11.2012, Suma: 31,19 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.138/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.139/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza s.r.o., Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 489,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.140/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz skla, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,77 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 141/2012 - nákup tlačív
Dodávateľ: CART PRINT s.r.o., Nitra, Predmet: tlačiva dane z nehnuteľností, Dátum úhrady:14.11.2012, Suma: 45,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 142/2012 - servis počítača
Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza, Predmet: servis, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 84,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.143/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.11.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.144/2012 - zber odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz VOK, Dátum úhrady:, Suma: 711,21 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 145/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu DS, Dátum úhrady:, Suma: 6,61 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 146/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu šatne, Dátum úhrady:, Suma: 10,58 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 147/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu OCU, Dátum úhrady:, Suma: 46,30 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 148/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu škola, Dátum úhrady:, Suma: 26,45 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 149/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 189, Dátum úhrady:, Suma: 378,28 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 150/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 190, Dátum úhrady:, Suma: 465,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 151/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 191, Dátum úhrady:, Suma: 359,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 152/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 192, Dátum úhrady:, Suma: 260,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 153/2012 - výmena ističa
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: výmena ističa-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 36,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 154/2012 - známky pre psov
Dodávateľ: LS Promotion Bojnice, Predmet: známky pre psov, Dátum úhrady:, Suma: 37,62 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 155/2012 - týždeník MY-Prieboj
Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 25,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.156/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.157/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.158/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 427,68 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.159/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.160/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o.Prievidza, Predmet: plasty, Dátum úhrady:, Suma: 70,12 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 161/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 29,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 162/2012 - refundácia za energie
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: elktrická energia, Dátum úhrady:, Suma: 1359,07 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 163/2012 - knihárstvo
Dodávateľ: Knihárstvo, Obyvateľová Eva, Predmet: pamätná kniha, Dátum úhrady:10.12.2012, Suma: 35,00 €, Spôsob úhrady: v hotovosti
html Fa. č. 164/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 134,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 165/2012 - servis IS
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 166/2012 - tlačiarenske služby
Dodávateľ: Patria spol. s.r.o., Prievidza, Predmet: tlač monografie, Dátum úhrady:, Suma: 2367,75 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.167/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 168/2012 - služby
Dodávateľ: Ján Donič, BOZPO, Predmet: bezpečnosť práce, Dátum úhrady:, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.169/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovná zavierka, Dátum úhrady:, Suma: 200,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 170/2012 - služby
Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 19,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 171/2012 - služby
Dodávateľ: Koruna s.r.o. Žilina, Predmet: darčekové poukážky, Dátum úhrady:, Suma: 188,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 172/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:, Suma: 36,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 173/2012 - týždeník MY-Prieboj
Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 0,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.174/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.175/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 405,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.176/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č.177/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber-plasty, Dátum úhrady:, Suma: 63,45, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 178/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:, Suma: 167,66 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. 179/2012 - odhrabávanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:, Suma: 37,70 € Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 180/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 32,82 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 181/2012 - služby
Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 0 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 182/2012 - konverzia IS
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: konverzia programu na nový systém, Dátum úhrady:, Suma: 104,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Fa. č. 183/2012 - nedoplatok za elektrinu
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: nedoplatok-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 1,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
html Zoznam faktúr za rok 2012
Objednávky 2012
html Objednávka č. 1/2012 - poskytnutie hromadných údajov z KN
Dodávateľ: Katastrálny úrad Prievidza Predmet: Poskytnutie hromadných údajov Dátum vystavenia: 9.1.2012 Suma: 0,- €
pdf Objednávka č. 2/2012 - zakúpenie štátnych vlajok
Dodávateľ: Signo s.r.o. Ružomberok, Predmet: zakúpenie štátnych vlajok, Dátum vystavenia: 17.2.2012 Suma: 22,80 €
pdf Objednávka č. 3/2012 - autobusová doprava
Dodávateľ: SAD a.s. Prievidza, Predmet: autobusová doprava, Dátum vystavenia: 16.5.2012, Suma: 370,- €
pdf Objednávka č. 4/2012 - projektová dokumentácia
zverejnené: 4.6.2012
pdf Objednávka č. 6/2012
Dodávateľ: MEVAKO s.r.o. Rožňava, Predmet: nádoby na odpad 1100 l, Dátum vystavenia: 15.8.2012, Suma: 203,- €/ks bez DPH Zverejnené: 15.8.2012
html Zoznam objednávok č. 1-7/2012
Objednávky 2011
doc Objednávka č. 1/2011 - poskytnutie hromadných údajov z KN
Dodávateľ: Správa katastra v Prievidzi Cena: 0,- € Termín: 01/2011
doc Objednávka č. 2/2011 - prepracovanie geometrického plánu
Dodávateľ: Ing. Peter Petráš GEOMAP Cena: 92,50,- € Termín: 4.3.2011
doc Objednávka č. 3/2011 - zhotovenie pečiatok obce
Dodávateľ: Ján Jankola, RaR, Trstená Cena: 94,60,- € Termín: 8.3.2011
doc Objednávka č. 4/2011 - odvoz kalu z ČOV
Dodávateľ: Cisternova preprava, koš Cena: 40,- €/hod. Termín: do dvoch týždňov
doc Objednávka č. 5/2011 - tlač brožúry v náklade 2000 ks
Dodávateľ: Lukáš Grešner,Prievidza Cena: 1740,- € Termín: do 15.6.2011
doc Objednávka č. 6/2011 - doprava osob do Lukovečka a späť
Dodávateľ: SAD,Prievidza Cena: 560,- € Termín: 25. a 26.6.2011
Faktúry 2011
pdf Faktúra č. 1/2011 - audítorské služby
Dodávateľ: Ing. Milena Korcová Suma: 202,30 € Uhradené: 25.1.2011
pdf Faktúra č. 2/2011 - elektrická energia
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina Suma: 2,29 € Uhradené: 25.1.2011
pdf Faktúra č. 3/2011 - doména a webhosting
Dodávateľ: Webex media s.r.o. Suma: 36,- € Uhradené: 27.1.2011
pdf Faktúra č. 4/2011 - ročný prístup verejná správa
Dodávateľ: S-EPI Žilina s.r.o. Suma: 66,00 € Uhradené: 10.2.2011
pdf Faktúra č. 5/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 28,39 € Uhradené: 8.2.2011
doc Faktúra č. 6/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 7/2011 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 244,76 € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 8/2011 - účtovnícke a admin. práce
Dodávateľ: Eva Špeťková Suma: 450,- € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 9/2011 - vyúčtovanie spotreby vody
Dodávateľ: Veolia a.s. Suma: 0,- € Uhradené: -
doc Faktúra č. 10/2011 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 90,44 € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 11/2011 - vývoz odpadu, sklo + plasty
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 76,91 € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 12/2011 - Telefón
Dodávateľ: T - com Suma: 41,04 € Uhradené: 10.2.2011
doc Faktúra č. 13/2011 - Väzba Fotokroniky obce
Dodávateľ: Knihárstvo a služby,Eva Obyvateľová Suma: 63,- € Uhradené: 9.2.2011
doc Faktúra č. 14/2011 - odhŕňanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši Suma: 31,80 € Uhradené: 24.2.2011
doc Faktúra č. 15/2011 - refakturácia spotreby el. energie, bytovka
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 343,81 € Uhradené: 24.2.2011
doc Faktúra č. 16/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 24.2.2011
doc Faktúra č. 17/2011 - geometrický plán
Dodávateľ: Geomap, Ing. Petráš Prievidza Suma: 92,50 € Uhradené: 14.3.2011
doc Faktúra č. 18/2011 - výroba pečiatok obce
Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 94,62 € Uhradené: 08.03.2011
doc Faktúra č. 19/2011 - licencia na virtuálny cintorín
Dodávateľ: 3W Slovakia s.r.o. Suma: 59,35 € Uhradené: 14.3.2011
doc Faktúra č. 20/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 25,01 € Uhradené: 08.03.2011
doc Faktúra č. 21/2011 - uloženie odpadu na skládku
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 207,10 € Uhradené: 14.3.2011
doc Faktúra č. 22/2011 - dopravné náklady na vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 14.3.2011
doc Faktúra č. 23/2011 - technický servis na ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 122,45 € Uhradené: 14.3.2011
doc Faktúra č. 24/2011 - telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Suma: 36,77 € Uhradené: 17.3.2011
doc Faktúra č. 25/2011 - účtovnícke a administratívne práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 09.03.2011
doc Faktúra č. 26/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 28.3.2011
doc Faktúra č. 27/2011 - účtovnícke a administrátorske práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 05.04.2011
doc Faktúra č. 28/2011 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Pavel Svitok, Sebedražie Suma: 31,91,- € Uhradené: 18.04.2011
doc Faktúra č. 29/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 278,40,- € Uhradené: 18.04.2011
doc Faktúra č. 30/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 326,35,- € Uhradené: 18.04.2011
doc Faktúra č. 31/2011 - technický servis na ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 113,05 € Uhradené: 18.4.2011
doc Faktúra č. 32/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 24,77 € Uhradené: 18.04.2011
doc Faktúra č. 33/2011 - vývoz separovaného odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 70,06 € Uhradené: 18.04.2011
doc Faktúra č. 34/2011 - telekomunikačné služby
Dodávateľ: T- Com a.s. Bratislava Suma: 41,81 € Uhradené:
doc Faktúra č. 35/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 18.4.2011
doc Faktúra č. 36/2011 - knižné viazanie fotokroniky
Dodávateľ: Obyvateľová Eva Opatovce n.Nitrou Suma: 112,00 € Uhradené: 18.4.2011
doc Faktúra č. 37/2011 - školenie k modulu Majetok
Dodávateľ: Obec Lazany Suma: 13,29 € Uhradené: 3.5.2011
doc Faktúra č. 38/2011 - výroba pečiatky
Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 19,39 € Uhradené: 3.5.2011
doc Faktúra č. 39/2011 - správa domény
Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 3.5.2011
doc Faktúra č. 40/2011 - odporná protipožiarna činnosť
Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Ing. Donič Suma: 141,28 € Uhradené: 3.5.2011
doc Faktúra č. 41/2011 - vývoz odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 499,83 € Uhradené: 11.5.2011
doc Faktúra č. 42/2011 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Gabriela Svitková Suma: 6,80 € Uhradené: 3.5.2011
doc Faktúra č. 72/2011 - technická vybavenosť
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 12.386,09 € Uhradené: 15.6.2011
doc Faktúra č. 73/2011 - projektová dokumentácia bytovky- II.etapa
Dodávateľ: CADPROJEKT s.r.o. Prievidza Suma: 3.997,- € Uhradené: 23.6.2011 - 1997,- € 4.7.2011 - 2000,- €
doc Faktúra č.74 - zhotovenie brožúry
Dodávateľ: Lukáš Grešner, Prievidza Suma: 1.740,- € Uhradené: 23.6.2011
doc Faktúra č. 79/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 81.091,42 € Uhradené: 6.7.2011
doc Faktúra č. 89/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 72.725,87 € Uhradené: 3.8.2011
doc Faktúra č. 103/2011 - ubytovanie hostí z Lukovečka
Dodávateľ: Silvia Kučerová Suma: 1.223,60 € Uhradené: 25.8.2011
doc Faktúra č. 104/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 108.311,76 € Uhradené: 6.9.2011
doc Faktúra č. 118/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 87.852,66 € Uhradené: 7.10.2011
xls Zoznam došlých faktúr.
Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1.2011 do 30.4.2011.
xls Zoznam došlých faktúr.
Zdaniteľné plnenie za obdobie od 1.5.2011 do 30.9.2011.
xls Zoznam vystavených faktúr.
Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1. do 30.9.2011.
doc Faktúra č. 133/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 88.024,07 € Uhradené:
doc Faktúra č. 162/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 37.026,32 € Uhradené:
Zmluvy 2011
pdf Zmluva o poskytnutí hromadných informácií
zmluva č.1/2011
doc Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb pre rok 2011
Dodávateľ: Roľnícke družstvo podielnikov Koš Predmet: Odhŕňanie snehu Cena: 26,50 €/hod.
doc Dodatok k zmluve o pripojení k ISDN
dodatok k zmluve pevnej telefónnej linky ISDN, zvýhodnený paušálny poplatok Dodávateľ: T.Com a.s. Bratislava Predmet: paušálny poplatok Uzatvorená: 31.3.2011
doc Zmluva o zriadení vecného bremena
Oprávnený: SPP - distribúcia, a.s. Predmet: zriadenie vecného bremena Cena: -
doc Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Predmet: spolupráca v oblasti kultúry Cena: 30,- € Uzatvorená: 26.5.2011
doc Kúpna zmluva §588 OZ
Predávajúci: Obec Kocurany Kupujúci: Stredoslovenská energetika-Distribúcia Predmet: parc. č. 665/25 o výmere 12 m2 Cena: 165,- € Uzatvorená: 26.5.2011
doc Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska
Poskytovateľ: Zuzana Komžíková - SUSAN, Prievidza Predmet prevádzkovanie pohrebiska Uzatvorená: 1.6.2011
doc Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
Poskytovateľ: Štátny fond rozvoja bývania SR Suma: 751.086,- € Uzatvorená: 31.5.2011
doc Zmluva č. 0016-PRB/2011
o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Poskytovateľ: MDVaRR SR Účel: obstaranie nájomných bytov Suma: 321.880,- € Zverejnené: 14.6.2011
doc Zmluva č. 0017-PRB/2011
o poskytnutí dotácie na obstaranie tech. vybaven. Poskytovateľ: MDVaRR SR Účel: obstaranie technickej vybavenosti Suma: 49.440,- € Zverejnené: 14.6.2011
doc Mandátna zmluva číslo 72143-2011
Poskytovateľ: SZRB a.s.,Štefániková 27, Bratislava Účel: vystavenie bankovej záruky Suma: 751.086,- € Zverejnené: 20.6.2011
doc Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Poskytovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Účel: fond mikroprojektov - cezhraničná spolupráca Suma: 8.780,- € Zverejnené: 04.7.2011
doc Dodatok k zmluve o pripojení č. 00015395
Poskytovateľ: Orange a.s. Účel: mobilný telefón Suma: 5,10,- € Zverejnené: 09.8.2011
doc Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Dodávateľ: Spevácka skupina Hrabovka Predmet: V rámci cezhraničného projektu - vystúpenie v kultúrnom programe Cena: 400,- €
doc Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Dodávateľ: Spevácka skupina Kaňon Predmet: V rámci cezhraničného projektu - vystúpenie v kultúrnom programe Cena: 500,- €
doc Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Dodávateľ: Folklórna skupina Braňa Jakubisa Predmet: V rámci cezhraničného projektu - vystúpenie v kultúrnom programe Cena: 200,- €
doc Zmluva o dielo podľa § 39 autorského zákona
Dodávateľ: Gitarové duo z Lukovečka Predmet: V rámci cezhraničného projektu - vystúpenie v kultúrnom programe Cena: 200,- €
doc Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza.
Dodávateľ: Regionálne kultúrne centrum Prievidza Predmet: Podujatie "Jeseň je dar" Cena: 22,- €
doc Zmluva o poskytnutí služieb - audit
Dodávateľ: Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011 Cena: 400,- € Zverejnené: 18.10.2011
doc Nájomná zmluva č.1539
Nájomca: Roľnícke družstvo podielnikov Koš Predmet: nájom pôdy na poľnohospodárske účely Cena: 184,88 € Zverejnené: 10.11.2011
doc Hromadná licenčná zmluva
Dodávateľ: SOZA, Bratislava Predmet: Odmena autorov hudobných skladieb Cena: podľa sadzobníka www.soza.sk Zverejnené: 29.11.2011
pdf Nájomná zmluva - byt č.189/5
Nájomca: Milan Hianik, Helena Hianiková Predmet: prenájom bytu č.189/5 Cena: 200,-€/mes.