Lesné a pozemkové združenie Kocurany

Zápisnice z rokovania výboru
pdf Zápisnica č. 1
zasadnutie dňa 15.12.2010
pdf Zápisnica č. 2
zasadnutie dňa 15.6.2011
pdf Zápisnica č. 3
zasadnutie dňa 6.9.2011
pdf Zápisnica č. 4
zasadnutie dňa 25.11.2011
pdf Zápisnica č. 5
zasadnutie dňa 15.2.2012
pdf Zápisnica č. 6
zasadnutie dňa 14.3.2012
pdf Zápisnica č. 7
zasadnutie dňa 23.4.2012
pdf Zápisnica č. 8
zasadnutie dňa 12.9.2012
pdf Zápisnica č. 9
zasadnutie dňa 18.12.2012
pdf Zápisnica č. 10
zo zasadnutia výboru dňa 21.2.2013
pdf Zápisnica č. 11
zo zasadnutia výboru dňa 22.5.2013
pdf Zápisnica č. 12
zo zasadnutia výboru dňa 28.11.2013
pdf Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru
dňa 19.3.2014
pdf Zápisnica č.14 zo zasadnutia výboru dňa 19.11.2014
pdf Zápisnica zo 16. zasadnutia výboru dňa 18.11.2015
pdf Zápisnica č.15 zo zasadnutia výboru dňa 4.2.2015
pdf Zápisnica zo 17. zasadnutia výboru dňa 2.3.2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 19.4.2016
pdf Zápisnica z 19. zasadnutia výboru dňa 14.12.2016
pdf Zápisnica z 20. rokovania výboru dňa 23.2.2017
Vydanie lesa súkromným vlastníkom
Založenie združenia a jeho činnosť
doc Oslovenie vlastníkov lesa
doc Stretnutie vlastníkov lesa dňa 23.1.2009
doc Zaslaný list Lesom SR a.s.
doc Návrh zmluvy o vydaní lesa - RDP Koš
zmluva bola podpísaná
doc Návrh zmluvy o vydaní lesa - Lesy SR a.s.
zmluva bola podpísaná
doc Návrh zmluvy o prenájme - Lesy SR a.s.
zmluva zatiaľ nebola podpísaná
doc Návrh zmluvy o prenájme - neznámi vlastníci
zmluva zatiaľ nebola podpísaná
doc Pozvánka na stretnutie vlastníkov lesa v obci Kocurany
Vo štvrtok 31.3.2011 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany sa uskutoční stretnutie vlastníkov lesa.
doc Návrh zmluvy o združení osôb - Lesné a pozemkové združenie Kocurany
prvý návrh zmluvy
doc Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 31.3.2011
je overená overovateľmi zápisnici
doc Návrh Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
Druhý návrh zmluvy na vytvorenie „Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany, pozemkové spoločenstvo „
pdf Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany
dňa 21.3.2012 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
pdf Schválená zmluva "Lesné a pozemkové združenie Kocurany".
Valné zhromaždenie vlastníkov schválilo na valnom zhromaždení dňa 21.3.2012 konečný návrh zmluvy združenia.
pdf Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 21.3.2012
zápisnica je overená overovateľmi
doc Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
dňa 23.3.2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Kocuranoch.
pdf Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
zo dňa 23.3.2013
pdf Fotografie z valného zhromaždenia
konaného 23.3.2013
pdf Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
v sobotu 22.3.2014 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
pdf Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
konaného dňa 22.3.2014
pdf Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesov v obci Kocurany
Uskutoční sa v sobotu 21. marca 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
pdf Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
konaného dňa 21.3.2015
doc Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
v sobotu 2.4.2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
pdf Zápis zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 2.4.2016
pdf Pozvanie na valné zhromaždenie vlastníkov lesa
v sobotu 25.3.2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
pdf Zápis z valného zhromaždenia vlastníkov lesa v Kocuranoch
dňa 25.3.2017