Informácie a kontakty

Adresa:

View Larger Map

Obecný úrad
Kocurany 105
972 02

Tel: 046/ 543 98 72
        046/ 543 98 73
Fax: 046/ 543 98 74
e-mail: obec@kocurany.sk
www.kocurany.sk

Starosta:   Ing. Vojtech Čičmanec
                    Kocurany č. 162

IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
Počet obyvateľov: 534
Rozloha: 417 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Úradné hodiny:
Pondelok:  7.30 - 15.00 hod.            
Utorok:       7.30 - 15.00 hod. 
Streda:       7.30 - 18.00 hod.   
Štvrtok:       7.30 - 15.00 hod.
Piatok:        7.30 - 13.00 hod.
                                                                                                 
 
Prevádzkovateľom a správcom cintorína Kocurany:
PARTE s.r.o., Hviezdoslavova č. 9, Prievidza
zastúpená p. Miroslavom Mičom.

Spoločnosť poskytuje kompletné pohrebné služby od vybavenia pohrebu.
Najbližšie sídlo spoločnosti je v Dome služieb Bojnice, Sládkovičova 210/50.

Non stop linka: 0907 55 22 00
Telefónne linky v Bojniciach 046/5424821 
a 0917 807 691
                                                                                                             
Správca stránky: Obecný úrad Kocurany, Ing. Vojtech Čičmanec