Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v obci Kocurany
Dokumenty pozemkových úprav
doc Žiadosť o zaradenie do zoznamu obcí
doc Žiadosť o vykonanie pozemkových úprav
doc Oznámenie o nariadení PÚ
doc Poverenie
xls Harmonogram prác PÚ
pdf Zvolanie komisie PÚ
pdf Návrh stanov združenia účastníkov PÚ
pdf Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
Uskutoční sa 25.5.2011 o 16.30 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
doc Združenie účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
Potvrdenie o pridelení IČO
pdf Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ
konaného dňa 25.5.2011 v kultúrnom dome Kocurany
pdf Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Kocurany
pdf Informácia
Združenia účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
pdf Verejná vyhláška
Zverejňovanie registra pôvodného stavu Zverejnené na úradnej tabuli: 27.10.2011
pdf Oznámenie
všetkým účastníkom Pozemkových úprav v k.ú. Kocurany
pdf Informácia
Projekt pozemkových úprav v Kocuranoch
pdf Schválenie registra pôvodneho stavu pozemkov
zverejnené 5.3.2012
doc Pozvanie na stretnutie
dňa 27. júna 2012 o 18.00 hod. do kultúrneho domu k prebiehajúcim pozemkovým úpravam v obci Kocurany.
PDF Verejná vyhláška - pozemkové úpravy
Zásady umiestnenia pozemkov Kocurany. Vyvesené na úradnej tabuli obce 18.10.2012.
pdf Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
grafická príloha
pdf Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
textová príloha
pdf Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
v stredu 12.3.2014 o 16.30 hod. do kultúrneho domu Kocurany
PDF Verejná vyhláška
Rozdeľovací plán nového usporiadania pozemkov v rámci pozemkových úprav v k.ú. Kocurany, zverejnené 10.7.2014
pdf Príloha k verejnej vyhláške
grafická časť
pdf Plán prechodu
pozemkové úpravy Kocurany
pdf Plán prechodu - grafika
pozemkové úpravy Kocurany