Nakladanie s odpadmi

Zber plastov

Zber plastov

Obec nariadením určuje na zber plastov zberné 1100 l nádoby označené žltou farbou na určených miestach (zatiaľ sú kontajnery umiestnené pred bytovkami v lokalite Nižovec)a modré plastové vrecia s intervalom vývozu 1 x mesačne.

Plánované vývozy v roku 2017:
zber neuviazaných vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 24.11. a 22.12.2017. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinné domy, najlepšie ku kontajnerom (KUKA nádobám), odkiaľ budú vysypané zberovou spoločnosťou.

Nové plastové vrecia si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kocuranoch.