Aktuality

Pozvanie na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
v stredu 24.5.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Nelegálna skládka Kocurany
Príkaz starostu č.1/2017

Veľkonočné sviatky - prianie

Pozvanie na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
v stredu 19.4.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce
v piatok 31.3.2017 o 18.00 hod.

Svetový deň vody
Usmernenie – analýza vody dňa 22.3.2017

Pozvanie na valné zhromaždenie vlastníkov lesa
v sobotu 25.3.2017 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Kocuranoch

Aktuálny zber separovaných zložiek odpadov
sa uskutoční nasledovne:

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v stredu 22.3.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v stredu 8. februára 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Informácia o zmene sídla
Okresného úradu v Prievidzi, odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácia o zmene úradných hodín počas vianočných sviatkov
Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2016 a začiatkom roka 2017 Obecný úrad bude od štvrtka 22.12.2016 až do konca

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [24]