Aktuality

Kocuransky hlásnik č. 02/2015

V druhom čísle Kocuranskeho hlásnika v roku 2015 na úvodnej stránke sú uverejnené pozvánky na hasičskú súťaž v nedeľu 12.7.2015, na Rozlúčku s prázdninami 22.8.2015 a informácie o separovanom zbery v obci.

Vo vnútri čísla sú uverejnené informácie z rokovaní obecného zastupiteľstva, o novom prevádzkovateľovi pohrebiska, o budovaní kanalizácie v obci a o investičných zámeroch obce v tomto roku.

Na poslednej stránke sa píše o ukončených pozemkových úpravách a úspešných kocurianskych hasičkách..