Aktuality

Verejná obchodná súťaž

Podklady verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce a tiež v záložke Úradná tabuľa tejto stránky obce.