Aktuality

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vážení občania! 

Obec Kocurany si Vás dovoľuje poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie verejnej mienky. Máte šancu vyjadriť svoje názory a predstavy o smerovaní a budúcom rozvoji našej obce. Získané výsledky budú spracované a použité v programe pre hospodársky a sociálny rozvoj *(PHSR) obce Kocurany v rokoch 2015-2022. Dotazník je anonymný a bude výhradne použitý pre potreby obce. Vyplnené dotazníky môžete odovzdať na obecnom úrade osobne, poštou alebo poslať elektronicky na obec@kocurany.sk.

Dotazník je umiestnený v záložke dokumenty a tlačivá.
Ďakujeme za vaše názory.