Aktuality

Kocuransky hlásnik č.03/2015

Do domácnosti bol distribuovaný Kocuransky hlásnik č.03/2015, v ktorom na prvej strane je pozvanie na otvorenie Náučného chodníka obce Kocurany, pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce a informácie o separovanom zbere. Na druhej strane prinášame informácie z rokovaní obecných zastupiteľstiev a pozvanie pre dôchodcov na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na tretej strane sa dočítate o čerpaní rozpočtu k 31.8.2015, o vyhodnotení súťaže Moja záhradka, môj dom 2015. Na poslednej strane informujeme o podujatiach z konca augusta i o návrhu na usporiadanie hrobov na cintoríne.
Viac čítajte tu.