Aktuality

Pozvanie na stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočneho stromčeka

Milé deti, vážení rodičia!

pozývame Vás na „Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku„
v nedeľu 6.decembra 2015 o 15,00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.

Mikuláša určite potešia deti, ktoré mu zarecitujú alebo zaspievajú.

Deťom vo veku od 1 do 10 rokov Mikuláš prinesie balíček.
Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných občanov.

Tešíme sa na Vašu účasť.