Aktuality

Zber vyseparovaného odpadu - plastov

Neuviazané vrecia s vyseparovanými zložkami plastov
(PET fľaše, kelímky, igelity, Tetrapacky...) je potrebné vyložiť

v piatok 19.2.2016 do 6.30 hod. pred svoje domy,

odkiaľ budú pozbierané a odvezené pracovníkmi T+T Žilina.

Ďakujeme, že separujete.