Aktuality

Pozvanie na oslavu Medzinárodného dňa žien

                  Komisia kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve 
           v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Kocuranoch, 

pozývajú na oslavu MDŽ dňa 6.3.2016 do kultúrneho domu v Kocuranoch o 15.00 hod. 

Tento medzinárodne oslavovaný sviatok si pripomenieme kultúrnym programom, ktorý si pripravili deti z Kocurian a ženská spevácka skupina Hrabovka.

Pripravené bude aj občerstvenie.
 

                                            Tešíme sa na spoločné stretnutie.