Aktuality

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce

                   Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
                                      dňa 11. 03. 2016 v Kultúrnom dome.


Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 
    Schválený rozpočet na rok 2016 
    Investičné zámery v roku 2016
3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2016
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver 

                             Ing. Vojtech Čičmanec
                                    starosta obce