Aktuality

Kocuransky hlásnik č.01/2016

Do domácnosti bol distribuovaný Kocuransky hlásnik č.01/2016, 
v ktorom na prvej strane je:
- pozvanie na podujatie Rozlúčka s prázdninami a futbalový turnaj o putovný  
  pohár starostu obce 20.8.2016
- informácie o spôsobe pripojenia ku kanalizácií

Na druhej strane prinášame informácie z rokovaní obecných zastupiteľstiev.

Na tretej strane sa dočítate:
- o úhradách za služby a využívanie obecného majetku
- o prevádzkovateľovi pohrebiska
- o pripravovanom prieskume o kompostéroch do rodinných domov.

Na poslednej strane informujeme:
- o schválení záverečného účtu obce za rok 2015
- o hlasovaní v súťaži Moja záhradka, môj dom 2016
- o termínoch separovaného zberu

Viac čítajte tu.