Aktuality

Zber separovaného odpadu - PLASTOV

Neuviazané vrecia s vyseparovanými zložkami plastov
(PET fľaše, kelímky, igelity, Tetrapacky...) je potrebné vyložiť

v piatok 16.9.2016 pred svoje domy,

odkiaľ budú pozbierané a odvezené pracovníkmi T+T Žilina.

Ďakujeme, že separujete