Aktuality

Pozvanie na stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku

Milé deti, vážení rodičia!

pozývame Vás na 

„Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku„
v nedeľu 4.decembra 2016 o 15,00 hod. do kultúrneho domu.


Mikuláša určite potešia deti, ktoré zarecitujú alebo zaspievajú.

Deťom vo veku od 1 do 10 rokov Mikuláš prinesie balíček.
Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných občanov.

Tešíme sa na Vašu účasť.