Aktuality

Nové ceny za vodné a stočné

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a.s. Banská Bystrica bude od 1.7.2017 fakturovať za dodávku pitnej vody a odvádzanie splaškových vôd nové ceny.