Aktuality

Zber separovaných zložiek odpadov - plastov

Neuviazané vrecia s vyseparovanými zložkami plastov
(PET fľaše, kelímky, igelity, Tetrapacky...) je potrebné vyložiť

v piatok 21.7.2017 pred svoje domy,

odkiaľ budú pozbierané a odvezené pracovníkmi T+T Žilina.

Ďakujeme, že separujete