Napojenie na kanalizáciu

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby a žiadosť k napojeniu
tlačivo

Napojenie na kanalizáciu
postup napojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu v obci Kocurany