Napojenie na kanalizáciu

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby a žiadosť k napojeniu

Tlačivo "Drobná stavba" - TU:

Tlačivo "Ž i a d o s ť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod /kanalizáciu/"  TU.