Kultúra a šport

Oslavy 15 výročia JDS v Kocuranoch a výročia založenia Hrabovky
v Kultúrnom dome 22.6.2014

Oslava MDD
1.6.2014 v športovom areáli

Oslava dňa matiek a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy
sa konala v nedeľu 11.5.2014

Stavanie mája a spúšťanie fontány
sa uskutočnilo 30.5.2014

Fašiangy 2014
Už tradične obecný úrad organizoval fašiangy, ktoré sa konali v sobotu 1.3.2014. Sprievod masiek s hudbou začal po dedine z horného konca a

Stolnotenisový turnaj 2014

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014
Schválené uznesením OZ č.375/27/2013 písm. g) dňa 11.12.2013

Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku
a rozdávanie mikulášskych balíčkov v nedeľu 8.decembra 2013

Jeseň je dar – regionálna prehliadka záujmovej činnosti seniorov
konala sa 11. a 12.10.2013 v Zemianskych Kostoľanoch

Poznávací zájazd v Budapešti
sa uskutočnil 21. 9.2013

Stavanie mája spojené s otvorením námestia obce
sa uskutočnilo v predvečer 1.mája 2013

Stolnotenisový turnaj
sa uskutočnil 6.4.2013 v sále kultúrneho domu.

1   |   2   |   3      »