Kultúra a šport

Detský karneval masiek
uskutočnil sa 27. februára 2013 v kultúrnom dome.

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013
schválený OZ uznesením č. 346/20/2013 písm. b) dňa 6.2.2013

Stavanie snehuliakov 2013
sa uskutočnilo v sobotu 9. februára 2013 v športovom areáli.

Kocurianske fašiangy v roku 2013
sa konali v sobotu 9. februára 2013

Fašiangy na dedine spojené s obecnou zabíjačkou
sa konali 18. februára 2012

Vianočné koledy 2011
sa uskutočnili 18. decembra 2011.

Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku
sa uskutočnilo dňa 4.12.2011 v kultúrnom dome.

Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov obce.
Dňa 30.10.2011 sa konalo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov obce.

Uvítanie detí do života obce.
Dňa 11.11.2011 sme na pôde obce Kocurany uvítali narodené deti, nových občanov obce Kocurany.

MDD - Zahrajme sa s popoluškou.
Oslava MDD sa uskutočnila v nedeľu 29.5.2011 v športovom areáli Kocurany pod názvom \"Zahrajme sa s popoluškou\".

Oslavy Dňa matiek a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy.
V druhú májovú nedeľu sa konali oslavy Dňa matiek a zároveň aj súťaž o najchutnejší koláč našej mamy.

Tradičné stavanie mája.
V predvečer začatia mesiaca lásky, sme zdobili a stavali máj.

«      1   |   2   |   3      »