Kultúra a šport

Jeseň je dar – regionálna prehliadka záujmovej činnosti seniorov

V uplynulých dňoch v piatok 11.októbra a v sobotu 12.októbra 2013 sa v kultúrnom dome Zemianske Kostoľany uskutočnil už XV. ročník regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov. O podujatie je z roka na rok väčší záujem, o čom svedčí aj počet zúčastnených súborov. V piatok sa na prehliadke prezentovalo 12 a v sobotu 14 súborov z celého okresu Prievidza. Samotný názov je príznačný tomuto podujatiu, pretože jeseň je skutočne dar, veď aj samotné ročné obdobie je krásnym obdobím roka, hýri rôznymi farbami a tak to bolo aj z jednotlivými programami. Každý program bol iný, zaujímavý svojím podaním. Medzi vystupujúcich sa zaradila aj naša spevácka skupina Hrabovka, ktorá sa v druhý deň prehliadky prezentovala programom „Hrabanie sena“. Aj keď prehliadka je nesúťažná, každý účinkujúci chce zanechať ten najlepší dojem. V prípade vystúpenia Hrabovky, sa naplnilo aj to známe, že najlepšie nakoniec. Naše ženy vystúpili v úplnom závere a boli oživením druhého dňa prehliadky, čo potvrdili viaceré osobnosti i spoluúčinkujúci. Za takúto pozitívnu reprezentáciu obce, patrí veľké poďakovania celému súboru Hrabovka.