Kultúra a šport

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014

Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2014.

Február – stolnotenisový turnaj – sála kultúrneho domu
                   Termín: 8.2.2014 od 14.00 hod.

Marec – Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou, obecná zabíjačka
                Stavanie snehuliakov v športovom areáli
                Termín: 1. 3.2014
                - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2014
                Termín: 12.3.2014
                - Oslava MDŽ v spolupráci s Jednotou dôchodcov
                Termín: 9. marec 2014 o 15.00 hod.

Apríl – jarné upratovanie obce (okolie bytovky, cintoríny, športový areál, námestie)
            - uvítanie deti do života
            Termín: 12.4.2014
             - Stavanie Mája s hudbou a občerstvením, vítanie jari
            Termín: 30.4.2014

Máj - Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
          Termín: 11.5. 2014
          - vychádzka do prírody s deťmi, studničky, opekanie

Jún – Detský futbalový turnaj
           MDD – rôzne súťaže pre deti
           Termín : 1.6.2014
           Návšteva družobnej obce – Lukoveček
           Termín: 28.-29.6.2014
            Oslavy 15. výročie JDS Kocurany a 10. výročie Hrabovky
            Termín: 22.6.2014

August – Futbalový turnaj o pohár starostu,.
                  Rozlúčka s prázdninami, varenie guláša
                  Termín: 23.8.2014

September – Hody, kultúrny program
                         Termín: 7.9.2014
                        -Výstava dopestovaných plodov, ocenenie víťazov súťaže -Moja záhradka - môj dom 2014
                        Termín: 17.9.2014

Október – Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti -Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
                   Termín: 12.10.2014

November – turnaj v šachu. 
                        Termín:

December – Lampiónový sprievod, zasvietenie vianočného stromčeka
                        Mikuláš –rozdávanie darčekov pre deti.
                        Termín: 7.12.2014
                        - Predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami - Hrabovka.
                        Termín: 21.12.2014

Schválené: 11.12.2013