Kultúra a šport

Oslava MDD


Nástup detí a oboznámenie sa so súťažami

Spoznávanie rastlín a kvetov

Skúšanie postrehu a orientácie - hľadanie kocky

Hádzanie loptičky - zhadzovanie fľašiek

Orientácia v pavučinách

Beh v čižmách

Kŕmenia leva

Nespadni do močiara

Obľúbené preťahovanie lanom

Detičky po súťažiach dostali sladkú odmenu

Spoločné opekanie špekáčikov s rodičmi

Aj bylinkárky boli hladné