Kultúra a šport

Oslavy 15 výročia JDS v Kocuranoch a výročia založenia Hrabovky


Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kocuranoch

Odmeňovanie členov výboru JDS v Kocuranoch

K jubilantom sa prihovoril aj predseda okresnej JDS - Ing. Miroslav Kmeť

S programom "Na dedinskej zábave" vystúpila Hrabovka

Ocenenie členkám Hrabovky odovzdával starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec a poslanec Ján Škandík

Symbolickú kyticu pre všetkých ocenených odovzdala Eva Henčelová z RKC Prievidza