Aktuality

Informácie o pozemkových úpravach v obci Kocurany.
Podrobnejšie informácie a návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav sú umiestnené v položke - Pozemkové úpravy.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany sa uskutočnia na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.3. 2011 o 18.00 hod v zasadačke OcÚ Kocurany.

Prázdninový stolnotenisový turnaj deti
V utorok 15.2.2011 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj detí.

XV. ročník speváckej súťaže
Víťazkou sa stala Zuzana Hepnerová z Kocurian.

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
P O Z V Á N K A
na 2. zasadnutie OZ dňa 16. 2.2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany

Pozvanie na stolnotenisový turnaj cez jarné prázdniny
Počas jarných prázdnin pozývame záujemcov z radov detí a mládeže na turnaj v stolnom tenise.Turnaj sa uskutoční dňa 15.2.2011

Separovaný zber plastov
Najbližší separovaný zber plastov sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2011.

Šťastný nový rok 2011
Štastný nový rok 2011, prežitý v zdravý, šťastí a porozumení praje Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce a poslanci OZ

Pozvánka na silvestrovskú zábavu.
Obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých záujemcov o silvestrovskú zábavu dňa 31.12.2010, so začiatkom o 21.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Kocurany 7. 12. 2010  P O Z V Á N K A na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch

Voľby do orgánov samosprávy obce konané dňa 27.11.2010
Celkový počet zapísaných voličov: 360 Počet vydaných obálok: 282 Počet odovzdaných obálok: 281 Počet odovzdaných platných hlasov: 279 Percentuálna

Prijatie jubilantov obce a stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
V nedeľu 24.10.2010 sa konalo o podujatie \\\"Prijatie jubilantov obce a stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším\\\" s kultúrnym programom.

[1]      «      21   |   22   |   23   |   24   |   25      »      [25]