Aktuality

Zber papiera za protihodnotu
uskutoční sa v utorok 24.3.2015

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.3.2015
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesov v obci Kocurany
uskutoční sa 21.3.2015 o 16.00 hod. v KD Kocurany

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2015
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v stredu 28.1.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zber separovaného odpadu - plastov
sa uskutoční v piatok 23.1.2015

Schválenie pozemkových úprav v obci Kocurany
Zverejnenie Rozhodnutia

Dotazník - študentky 2. ročníka na Trnavskej univerzite v Trnave - odbor verejné zdravotníctvo
ako podklad pre vypracovanie diplomovej práce

Referendum o rodine - 7.2.2014
Hlasovacia miestnosť - sála kultúrneho domu Kocurany č.108, otvorená bude od 7.00 do 22.00 hod.

PF2015
Šťastný nový rok 2015

Kocuransky hlásnik 04/2014
v záložke Kocuransky hlásnik je umiestnené číslo 04/2014

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
dňa 12.12.2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [24]